top of page

Melody Farshin

Melody Farshin har bidragit till att belysa och diskutera viktiga ämnen inom svensk media

BOKA BILJETT
Melody Farshin är en svensk komiker och TV-personlighet som har varit verksam inom mediebranschen under flera år. Melody är också känd för sitt engagemang i samhällsfrågor och har deltagit i debatter och diskussioner kring ämnen som rör integration, mångfald och jämställdhet. Hon har även varit aktiv på sociala medier där hon delar med sig av sina åsikter och erfarenheter. Melody Farshin har bidragit till att belysa och diskutera viktiga ämnen inom svensk media och har blivit en känd och respekterad röst inom branschen.
Melody Farshin
bottom of page